Basic Screening

การตรวจสุขภาพเบื้องต้น: ประตูสู่สุขภาพที่ดี

การลงทุนในสุขภาพของคุณเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุด การตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการรักษาสุขภาพที่ดีและตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแต่เนิ่นๆ มาสำรวจแนวทางการป้องกันโรคที่สำคัญนี้และทำความเข้าใจกับประโยชน์ของมัน

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นคืออะไร

คิดถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นการตรวจเช็คสภาพร่างกายประจำปี เหมือนกับการนำรถของคุณไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นการประเมินที่ครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมของคุณ และระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องร้ายแรง แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมสุขภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่างชาญฉลาด

องค์ประกอบของการตรวจสุขภาพเบื้องต้น:

 • ประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกาย: แพทย์ของคุณจะตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของคุณ รวมถึงโรคประจำตัว การผ่าตัด ยา และประวัติสุขภาพครอบครัว แพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อตรวจสอบสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง และลักษณะทั่วไปของคุณ
 • การตรวจเลือดและปัสสาวะ: ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และอุจจาระ จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินเครื่องหมายสุขภาพต่างๆ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอล การทำงานของไตและตับ การทำงานของต่อมไทรอยด์ ภาวะโลหิตจาง และการติดเชื้อ
 • การตรวจทางภาพ: ขึ้นอยู่กับอายุและความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ แพทย์อาจแนะนำการตรวจทางภาพ เช่น เอกซเรย์ทรวงอก แมมโมแกรม ตรวจแปปสเมียร์ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ CT scan หรือ MRI เพื่อให้เข้าใจสุขภาพภายในของคุณอย่างลึกซึ้ง

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันโรค โดยมีประโยชน์หลักๆ ดังต่อไปนี้:

 • การตรวจพบและรักษาโรคในระยะเริ่มต้น: การระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น: การตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่างชาญฉลาด และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดีขึ้น ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ
 • ความสบายใจ: การแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะแรกสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ: การวินิจฉัยและการแทรกแซงในระยะแรกมักไม่ต้องการการรักษาที่เข้มข้นและมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับการรักษาโรคในระยะลุกลาม

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ โดยการตรวจพบโรคในระยะแรกและเริ่มต้นการรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ความถี่ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่แนะนำขึ้นอยู่กับอายุและสถานะสุขภาพของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป:

 • ผู้ใหญ่ต่ำกว่า 40 ปี: ทุก 3-5 ปี
 • ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 40 ปี: ทุก 1-2 ปี
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น: อาจจำเป็นต้องตรวจสุขภาพบ่อยขึ้น

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจำ:

 • อายุขัยที่ยืนยาวขึ้น
 • ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง
 • การจัดการโรคที่มีอยู่ได้ดีขึ้น
 • เสริมสร้างสุขภาพจิต
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

การควบคุมสุขภาพของคุณ:

การให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจำ ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปลักษณ์ของสุขภาพของคุณเอง โปรดจำไว้ว่าการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโรคให้หายขาดและอนาคตที่สุขภาพดี พูดคุยกับแพทย์ของคุณวันนี้เพื่อกำหนดการตรวจสุขภาพเบื้องต้นครั้งต่อไปและลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีตลอดชีวิต

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

 • เตรียมรายการคำถามสำหรับแพทย์ของคุณก่อนการตรวจ
 • เปิดเผยและซื่อสัตย์กับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความกังวลด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • รักษาสุขภาพให้ดีระหว่างการตรวจเพื่อให้สุขภาพโดยรวมของคุณดีที่สุด
 • กระตุ้นให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจำ

โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่างชาญฉลาด และนำทางไปสู่ชีวิตที่ยาวนานและสมบูรณ์ โปรดจำไว้ว่าการลงทุนในสุขภาพของคุณวันนี้จะช่วยปูทางไปสู่อนาคตที่สดใสและมีสุขภาพดีกว่า

 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจระดับน้ำตาล
 • ตรวจระดับไขมัน
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจระดับกรดยูริค
 • ตรวจไทรอยด์ ฮอร์โมน
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจโรคเลือด
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม
 • ตรวจแคลเซียม
 • ตรวจวิตามินดี
 • ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ A
 • ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B
 • ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ C
 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ B
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Liver Check up

ตรวจสุขภาพตับ: สิ่งที่คุณควรรู้

ตับ เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกาย ทำหน้าที่มากมายหลายอย่าง เช่น ช่วยย่อยอาหาร กำจัดสารพิษ สร้างโปรตีน และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อตับทำงานผิดปกติ อาจส่งผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้

การตรวจสุขภาพตับ (Liver Check-up) เป็นวิธีการตรวจสอบสุขภาพตับเบื้องต้น ช่วยค้นหาความผิดปกติของตับก่อนที่จะมีอาการรุนแรง

อะไรคือสาเหตุที่ต้องตรวจสุขภาพตับ?

มีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตับ ได้แก่

 • มีประวัติพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคตับ เช่น ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สูบบุหรี่ ติดเชื้อไวรัสตับ (เช่น ไวรัสตับอักเสบ B และ C)
 • มีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคตับ เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้องใต้ซี่โครงขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด
 • มีโรคประจำตัวที่อาจส่งผลต่อตับ เช่น เบาหวาน ไขมันพอกตับ โรคอ้วน
 • ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด บางครั้งการผ่าตัดอาจส่งผลต่อตับ แพทย์จึงอาจแนะนำให้ตรวจสุขภาพตับก่อนผ่าตัด
 • ต้องการติดตามผลการรักษาโรคตับ หากคุณกำลังรักษาโรคตับอยู่ แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจสุขภาพตับเป็นระยะๆ เพื่อดูผลการรักษา

การตรวจสุขภาพตับมีหลายแบบ แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ดังนี้

 • การตรวจเลือด เป็นวิธีการตรวจสุขภาพตับที่ง่าย สะดวก และไม่เจ็บปวด ตรวจวัดระดับเอนไซม์และสารเคมีในเลือดที่อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของตับ
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ เป็นวิธีการตรวจภาพที่ช่วยดูขนาดและรูปร่างของตับ ตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับ เช่น พังผืด ก้อนเนื้อ
 • การสแกนตับด้วย CT Scan หรือ MRI เป็นวิธีการตรวจภาพที่ให้รายละเอียดของตับมากกว่าการตรวจอัลตราซาวนด์ ช่วยดูความผิดปกติของตับได้อย่างชัดเจน

แพทย์จะเลือกวิธีการตรวจสุขภาพตับที่เหมาะสมกับคุณขึ้นอยู่กับประวัติการเจ็บป่วย ปัจจัยเสี่ยง และอาการของคุณ

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพตับ

ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพตับ คุณอาจจำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร หรืองดบางชนิดของยาตามคำแนะนำของแพทย์

ผลการตรวจสุขภาพตับอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของตับ เช่น

 • ระดับเอนไซม์ในเลือดสูง อาจบ่งบอกถึงความเสียหายของเซลล์ตับ
 • ความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดในตับ อาจบ่งบอกถึงโรคตับแข็ง
 • ก้อนเนื้อในตับ อาจเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็ง

หากผลการตรวจสุขภาพตับของคุณผิดปกติ แพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและให้การรักษาที่เหมาะสม

การดูแลสุขภาพตับ

มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อดูแลสุขภาพตับ ได้แก่

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดสูบบุหรี่
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ และธัญพืช
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • รักษาโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไขมันพอกตับ โรคอ้วน
 • รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • GGT
 • ALP (Alkaline Phosphate)
 • Total Billirubin
 • Direct Billirubin
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin

Kidney Check up

การตรวจสุขภาพไต คืออะไร?

ไตของคุณเป็นอวัยวะรูปทรงคล้ายเม็ดถั่วสองข้างที่อยู่บริเวณหลังส่วนล่าง ทำหน้าที่กรองของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากเลือด นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิต สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ และการผลิตฮอร์โมน การตรวจสุขภาพไต เป็นชุดการตรวจที่ออกแบบมาเพื่อประเมินสุขภาพและการทำงานของไต ช่วยในการตรวจหาสัญญาณแรกเริ่มของโรคไตก่อนที่จะลุกลามไปสู่ระยะรุนแรง

โรคไตเรื้อรัง (CKD) ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกหลายล้านคน โดยมักไม่มีอาการที่สังเกตเห็นได้ในระยะเริ่มต้น นี่คือเหตุผลที่การตรวจสุขภาพไตเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่น

 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคไต
 • โรคอ้วน
 • โรคหัวใจ
 • การสูบบุหรี่

การวินิจฉัยและรักษา CKD ในระยะเริ่มต้นสามารถช่วยชะลอความก้าวหน้าและป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ไตวาย โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

การตรวจสุขภาพไตมีกี่ประเภท?

มีหลายวิธีในการตรวจสุขภาพไต

 1. การตรวจเลือด:
  อัตราการกรองไต (GFR): เป็นการตรวจที่พบบ่อยที่สุดในการประเมินการทำงานของไต ประเมินปริมาณเลือดที่ไตกรองต่อนาที
  • ครีเอตินีน: เป็นของเสียที่ถูกไตกรองออกมา หากระดับครีเอตินีนในเลือดสูงอาจบ่งบอกถึงการทำงานของไตที่บกพร่อง
  • อิเล็กโทรไลต์: อิเล็กโทรไลต์ เช่น โพแทสเซียม โซเดียม และฟอสฟอรัส ถูกควบคุมโดยไต ระดับที่ผิดปกติอาจบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับไต
 2. การตรวจปัสสาวะ:
  • อัตราส่วนอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะ (UACR): การทดสอบนี้วัดปริมาณอัลบูมิน ซึ่งเป็นโปรตีน ในปัสสาวะเมื่อเทียบกับครีเอตินีน ระดับ UACR ที่สูงขึ้นอาจบ่งบอกถึงสัญญาณเริ่มต้นของความเสียหายที่ไต
  • การตรวจปัสสาวะ: การทดสอบนี้วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปัสสาวะ ตรวจหาความผิดปกติ เช่น เลือด โปรตีน หรือเม็ดเลือดขาว ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อหรือปัญหาเกี่ยวกับไตอื่นๆ
 3. การตรวจภาพ:
  • อัลตราซาวนด์: เทคนิคการถ่ายภาพนี้ใช้คลื่นเสียงเพื่อแสดงขนาด โครงสร้าง และการไหลเวียนของเลือดภายในไต
  • CT scan หรือ MRI: การตรวจภาพเหล่านี้ให้ภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นของไต และสามารถระบุความผิดปกติ เช่น ซีสต์ เนื้องอก หรือสิ่งอุดตัน

การตรวจสุขภาพไตทำงานอย่างไร?

การทดสอบเฉพาะที่แนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพไตของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง อาการ และประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยปกติ แพทย์ของคุณจะเริ่มต้นด้วยการสอบถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณ พวกเขาอาจทำการตรวจร่างกายเพื่อตรวจหาสัญญาณของโรคไต เช่น ความดันโลหิตและอาการบวมรอบดวงตาหรือข้อเท้า

จากการประเมินเบื้องต้น แพทย์ของคุณจะแนะนำการทดสอบที่เหมาะสม การตรวจเลือดและปัสสาวะมักจะทำที่ห้องปฏิบัติการ ในขณะที่การตรวจภาพอาจทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ภาพ

วิธีการตรวจสุขภาพไต

การตรวจเฉพาะที่แนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพไตของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง อาการ และประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยทั่วไป แพทย์ของคุณจะเริ่มต้นด้วยการสอบถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณ พวกเขาอาจทำการตรวจร่างกายเพื่อตรวจหาสัญญาณของโรคไต เช่น ความดันโลหิตและอาการบวมรอบดวงตาหรือข้อเท้า

จากการประเมินเบื้องต้น แพทย์ของคุณจะแนะนำการทดสอบที่เหมาะสม การตรวจเลือดและปัสสาวะมักจะทำที่ห้องปฏิบัติการ ในขณะที่การตรวจภาพอาจทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ภาพ

เมื่อคุณได้รับการตรวจสุขภาพไตเสร็จแล้ว แพทย์ของคุณจะทบทวนผลลัพธ์กับคุณและอธิบายความหมาย พวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นและแนะนำขั้นตอนต่อไป ซึ่งอาจรวมถึง:

 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต: เช่น การรักษาอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ จัดการความเครียด และเลิกสูบบุหรี่
 • ยา: เพื่อควบคุมความดันโลหิต เบาหวาน หรือโรคอื่นๆ ที่เป็นอยู่
 • การตรวจเพิ่มเติม: หากพบความผิดปกติ แพทย์ของคุณอาจแนะนำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและหาสาเหตุของปัญหา
 • การส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณมี CKD คุณอาจถูกส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพไตเป็นประจำ:

การตรวจสุขภาพไตเป็นประจำจะช่วยให้คุณ:

 • ตรวจพบโรคไตในระยะเริ่มต้น: ทำให้การรักษาเร็วขึ้นและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • ป้องกันภาวะแทรกซ้อน: การแทรกแซงในระยะแรกสามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น ไตวาย
 • เสริมสร้างสุขภาพโดยรวม: การรักษาไตให้แข็งแรงจะช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทั่วไป

เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไต:

นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพไตเป็นประจำ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูแลสุขภาพไตให้แข็งแรง:

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์: เน้นผัก ผลไม้ ธัญพืช และโปรตีนไม่ติดมัน จำกัดอาหารแปรรูป เกลือ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ: ดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ ตลอดทั้งวันเพื่อให้ไตทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ: ตั้งเป้าหมายให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีของการออกกำลังกายแบบพอประมาณในแต่ละวัน
 • ควบคุมความดันโลหิตและเบาหวาน: โรคเหล่านี้สามารถทำลายไต ดังนั้นการควบคุมจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 • รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ: โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไต
 • เลิกสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่ลดการไหลเวียนของเลือดไปที่ไตและสามารถทำลายไตได้ในระยะยาว
 • BUN
 • eGFR
 • Uric Acid

Hormone Balance Check up

ตรวจสมดุลฮอร์โมน: ค้นหาและฟื้นฟูความสมดุลของฮอร์โมนของคุณ

ฮอร์โมนเปรียบเสมือนสื่อสารเคมีที่ควบคุมการทำงานที่สำคัญต่างๆ ภายในร่างกายของคุณ ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญต่อทุกสิ่งตั้งแต่การควบคุมระบบเผาผลาญและอารมณ์ ไปจนถึงการควบคุมการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ความไม่สมดุลของฮอร์โมนสามารถรบกวนความสมดุลอันละเอียดอ่อนนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ นี่คือจุดที่การตรวจสมดุลฮอร์โมนเข้ามา

การตรวจสมดุลฮอร์โมนคืออะไร?

การตรวจสมดุลฮอร์โมนเป็นการประเมินอย่างครอบคลุมที่ออกแบบมาเพื่อประเมินระดับฮอร์โมนของคุณ ช่วยระบุความไม่สมดุลของระดับฮอร์โมนและหาสาเหตุเบื้องต้น ข้อมูลอันมีค่านี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของฮอร์โมนและบรรลุสุขภาพที่เหมาะสม

ความไม่สมดุลของฮอร์โมนสามารถแสดงออกมาในหลายรูปแบบ ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น:

 • น้ำหนักตัวผันผวน: ลดน้ำหนักยากหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุ
 • อ่อนเพลียและพลังงานต่ำ: รู้สึกเหนื่อยล้าแม้จะนอนหลับเพียงพอ
 • ปัญหาการนอนหลับ: ยากต่อการนอนหลับ นอนไม่หลับ หรือมีอาการนอนไม่หลับ
 • อารมณ์แปรปรวน: หงุดหงิด วิตกกังวล ซึมเศร้า หรืออารมณ์แปรปรวน
 • ลดความต้องการทางเพศ: ลดความต้องการทางเพศหรือความสนใจในความสัมพันธ์ใกล้ชิด
 • รอบเดือนเปลี่ยนแปลง: รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนมามาก หรือปวดประจำเดือน
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกระดูกพรุน: เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก
 • สมองเบลอและสมาธิไม่ดี: การทำงานของระบบประสาทลดลง
 • ปัญหาผิวหนัง: สิว ผิวแห้ง หรือขนดก

โดยการตรวจสมดุลฮอร์โมน คุณสามารถ:

 • ระบุความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่อาจเกิดขึ้น: การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้สามารถแทรกแซงและรักษาได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง: การตรวจสุขภาพช่วยเปิดเผยสาเหตุเบื้องหลังความไม่สมดุลของฮอร์โมนของคุณ ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การรักษาที่ตรงเป้าหมาย
 • ปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ: การฟื้นฟูสมดุลของฮอร์โมนส่งเสริมสุขภาพโดยรวม ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และเพิ่มระดับพลังงาน
 • ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด: การเข้าใจระดับฮอร์โมนของคุณช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและวิถีชีวิตของคุณอย่างชาญฉลาด

การตรวจสมดุลฮอร์โมนโดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกาย:

แพทย์จะตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของคุณ รวมถึงโรคประจำตัว การผ่าตัด ยา ประวัติสุขภาพครอบครัว และพฤติกรรมการใช้ชีวิต พวกเขายังจะทำการตรวจร่างกายเพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมของคุณและระบุสัญญาณทางกายภาพใดๆ ของความไม่สมดุลของฮอร์โมน

2. การตรวจเลือด:

การตรวจเลือดเป็นเครื่องมือหลักในการประเมินระดับฮอร์โมน การทดสอบเหล่านี้วิเคราะห์เลือดเพื่อหาฮอร์โมนเฉพาะ เช่น เอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน เทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนไทรอยด์ คอร์ติซอล และอินซูลิน

3. การทดสอบเพิ่มเติม:

แพทย์อาจแนะนำการทดสอบเพิ่มเติม เช่น:

  • การอัลตราซาวนด์: เพื่อประเมินสุขภาพของอวัยวะสืบพันธุ์และต่อมไทรอยด์ของคุณ
  • เอกซเรย์: เพื่อประเมินความหนาแน่นของกระดูก
  • การตรวจน้ำลายหรือปัสสาวะ: เพื่อวัดฮอร์โมนบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอร์ติซอล

4. การวิเคราะห์และการตีความ:

เมื่อผลการทดสอบทั้งหมดพร้อมแล้ว แพทย์จะทำการวิเคราะห์เพื่อดูว่ามีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลหรือไม่ จากนั้น แพทย์จะอธิบายผลการตรวจให้คุณทราบและหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป

5. แผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล:

แพทย์จะพัฒนาแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของฮอร์โมนของคุณโดยอิงตามความต้องการเฉพาะตัวของคุณและผลการตรวจสุขภาพ แผนการรักษาอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางอาหาร อาหารเสริม หรือการบำบัดด้วยฮอร์โมน

สรุป:

การควบคุมสุขภาพฮอร์โมนของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุสุขภาพที่ดี การตรวจสมดุลฮอร์โมนทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการระบุและแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของฮอร์โมน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมชีวิตและเริ่มต้นการเดินทางสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น โปรดจำไว้ว่าการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ให้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณและกำหนดการตรวจสมดุลฮอร์โมนในวันนี้

 • Estradiols
 • SHBG
 • DHEAs
 • Cortisol
 • Parathyroid Hormone (PTH)
 • Testosterone (M)
 • Luteinizing hormone (LH)
 • Progesterone (F)
 • Fertility Hormone (FSH)

Complete Hormone Check up

การตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วน: คู่มือเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์

ฮอร์โมนทำหน้าที่เป็นสารสื่อสารทางเคมีของร่างกาย ควบคุมการทำงานต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การเผาผลาญและระดับพลังงาน ไปจนถึงการนอนหลับ อารมณ์ และสุขภาพทางเพศ เมื่อความสมดุลทางเคมีที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ผิดปกติ อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ตามมา การตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วนจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุความไม่สมดุลและจัดการเชิงรุกเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์

การตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วนคืออะไร

การตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วนเป็นชุดการทดสอบที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อประเมินระดับฮอร์โมนต่างๆ ที่สำคัญต่อสุขภาพโดยรวม มักเกี่ยวข้องกับการตรวจเลือด บางครั้งอาจเสริมด้วยการตรวจน้ำลายหรือปัสสาวะ ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่ต้องการประเมิน ฮอร์โมนเฉพาะที่รวมอยู่ในแผงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลและปัญหาสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนทั่วไปที่ประเมิน ได้แก่:

 • ฮอร์โมนเพศ: เอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน เทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนกระตุ้นรูขุมขน (FSH) ฮอร์โมนลูทีน (LH)
 • ฮอร์โมนไทรอยด์: ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) ฟรี T3 (FT3) ฟรี T4 (FT4)
 • ฮอร์โมนต่อมหมวกไต: คอร์ติซอล DHEA-S
 • อินซูลิน: สำคัญต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • ฮอร์โมนอื่นๆ: โพรแลคติน ฮอร์โมนการเจริญเติบโต เมลาโทนิน

ในขณะที่บางคนอาจเลือกตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วนเพื่อการตรวจสุขภาพประจำปี แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการเฉพาะที่บ่งบอกถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมน อาการเหล่านี้อาจมีหลากหลายและรวมถึง:

 • ความเหนื่อยล้าและระดับพลังงานต่ำ
 • น้ำหนักตัวผันผวนหรือน้ำหนักลดลงยาก
 • รูปแบบการนอนหลับเปลี่ยนแปลงและนอนไม่หลับ
 • อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวล และซึมเศร้า
 • ลดความต้องการทางเพศและภาวะผิดปกติทางเพศ
 • ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • การสูญเสียมวลกระดูกและโรคกระดูกพรุน
 • ผมร่วงหรือบาง
 • ปัญหาผิวหนัง

การตรวจพบความไม่สมดุลของฮอร์โมนในระยะเริ่มต้นอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกันหรือจัดการกับภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น การตรวจพบได้เร็วสามารถนำไปสู่แผนการรักษาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้บุคคลบรรลุสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด

กระบวนการตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วนโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ปรึกษาแพทย์:

 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์และอาการของคุณ
 • แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาหรืออาหารเสริมที่คุณกำลังรับประทาน
 • แพทย์จะแนะนำชุดการทดสอบเฉพาะตามความต้องการของคุณ

2. การทดสอบ:

 • มีการเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือน้ำลายเพื่อการวิเคราะห์
 • อาจต้องงดอาหารก่อนการทดสอบ ขึ้นอยู่กับการทดสอบเฉพาะ

3. ผลลัพธ์

 • แพทย์ของคุณจะตรวจสอบผลการทดสอบของคุณและอธิบายระดับฮอร์โมนของคุณ หากพบความไม่สมดุล แพทย์ของคุณจะอภิปรายทางเลือกในการรักษา ซึ่งอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ยาธรรมชาติ หรือการบำบัดทดแทนฮอร์โมน นัดหมายติดตามผลเป็นประจำมีความสำคัญต่อการติดตามความคืบหน้าและปรับแผนการรักษาตามความจำเป็น

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วน

การตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วนมีประโยชน์หลายประการ

 • ตรวจพบความไม่สมดุลของฮอร์โมนได้เร็ว: การจัดการกับความไม่สมดุลในระยะเริ่มต้นสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
 • แผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล: แผนการรักษาที่ปรับให้เหมาะสมกับระดับฮอร์โมนและความต้องการเฉพาะของคุณ
 • สุขภาพดีขึ้น: การจัดการความไม่สมดุลของฮอร์โมนสามารถนำไปสู่ระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้น อารมณ์ดี การนอนหลับที่ดีขึ้น และสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น
 • การดูแลสุขภาพเชิงรุก: การควบคุมสุขภาพของคุณและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะทวีความรุนแรง

บทสรุป

การตรวจสุขภาพฮอร์โมนอย่างครบถ้วนเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการปรับปรุงสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพในอนาคต ด้วยการทำความเข้าใจระดับฮอร์โมนของคุณ คุณสามารถร่วมมือกับแพทย์เพื่อสร้างแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด โปรดจำไว้ว่า การตรวจพบและการแทรกแซงในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุและรักษาชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมดุล

หมายเหตุ: ข้อมูลที่นำเสนอนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอเพื่อหารือเกี่ยวกับความกังวลใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับสุขภาพฮอร์โมนของคุณ

 • Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
 • Estradiols ฮอร์โมนเอสโตรเจน
 • Progesterone ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
 • Follicle Stimulating hormone FSH ฮอร์โมนควบคุมการตกไข่
 • Luteinzing Hormone LH ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
 • DHEA-S ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
 • SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมน
 • Thyroid Hormone ฮอร์โมนไทรอยด์ 3 รายการ
 • PTH ฮอร์โมนพาราไทรอยด์
 • Insulin ฮอร์โมนอินซูลิน
 • Cortisol ฮอร์โมนความเครียด
 • IGF-1 โกรทฮอร์โมน
 • IGFBP-3 โปรตีนขนส่ง โกรทฮอร์โมน
 • Estradiol (E2)

Sex Health Hormone Check up

เผยความลับของความสุขทางเพศของคุณ

สุขภาพทางเพศเป็นส่วนสำคัญของการมีสุขภาพโดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมของความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเป็นสถานะไดนามิกที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงฮอร์โมน ความไม่สมดุลของฮอร์โมนสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานทางเพศและนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ที่น่าหงุดหงิด

การตรวจเลือดฮอร์โมนเพื่อสุขภาพทางเพศหรือที่เรียกว่าการตรวจคัดกรองฮอร์โมนทางเพศ เป็นการตรวจเลือดแบบครอบคลุมที่ออกแบบมาเพื่อประเมินระดับของฮอร์โมนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานทางเพศ ฮอร์โมนเหล่านี้ ได้แก่:

ในผู้ชาย:

 • เทสโทสเตอโรน: ฮอร์โมนเพศชายหลักที่รับผิดชอบต่อความต้องการทางเพศ การแข็งตัวของอวัยวะเพศ การผลิตสเปิร์ม และมวลกล้ามเนื้อ
 • เอสโตรเจน: แม้ว่าเอสโตรเจนจะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงหลัก แต่เอสโตรเจนยังมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชาย โดยส่งผลต่อการผลิตสเปิร์มและสุขภาพของกระดูก
 • โพรแลคติน: ฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตน้ำนมในผู้หญิง แต่ยังส่งผลต่อการทำงานทางเพศในผู้ชาย ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงและมีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 • FSH (Follicle-Stimulating Hormone) และ LH (Luteinizing Hormone): ฮอร์โมนเหล่านี้ควบคุมการผลิตสเปิร์มและระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

ในผู้หญิง:

 • เอสโตรเจน: ทำหน้าที่ควบคุมรอบเดือน พัฒนาและรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง และส่งเสริมความต้องการทางเพศ
 • โปรเจสเตอโรน: ฮอร์โมนนี้เตรียมมดลูกสำหรับการตั้งครรภ์และมีบทบาทในการรักษารอบเดือนให้เป็นปกติ
 • FSH และ LH: ฮอร์โมนเหล่านี้ควบคุมการตกไข่และการผลิตเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน
 • DHEA-S (Dehydroepiandrosterone Sulfate): ฮอร์โมนนี้เป็นสารตั้งต้นของเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรน และช่วยรักษาความต้องการทางเพศและระดับพลังงาน

การตรวจเลือดฮอร์โมนเพื่อสุขภาพทางเพศนั้นมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้:

 1. ระบุความไม่สมดุลของฮอร์โมน: ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าใจสาเหตุหลักของปัญหาทางเพศ เช่น ความต้องการทางเพศลดลง ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ และภาวะมีบุตรยาก
 2. ติดตามประสิทธิภาพของการบำบัดทดแทนฮอร์โมน: หากคุณอยู่ระหว่างการรักษาภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล การตรวจเลือดฮอร์โมนสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณและช่วยให้แน่ใจว่าการรักษานั้นได้ผล
 3. ตรวจพบความกังวลด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที: ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพที่แฝงอยู่ เช่น โรคเบาหวาน ปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ หรือเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง
 4. ปรับปรุงสุขภาพทางเพศและความเป็นอยู่: การแก้ไขความไม่สมดุลของฮอร์โมนสามารถช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศ การทำงานทางเพศ และความพึงพอใจทางเพศโดยรวมของคุณ
 5. ตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่างชาญฉลาด: การเข้าใจระดับฮอร์โมนของคุณช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและทางเลือกในการรักษาของคุณได้อย่างชาญฉลาด

ขั้นตอนการตรวจเลือดฮอร์โมนเพื่อสุขภาพทางเพศ

 1. ปรึกษาแพทย์:
  • พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับปัญหาและอาการของคุณ
  • แจ้งแพทย์เกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ ยา และอาหารเสริมที่คุณทานอยู่
  • แพทย์จะประเมินความต้องการเฉพาะตัวของคุณและตัดสินใจว่าควรตรวจฮอร์โมนตัวใด
 2. เจาะเลือด:
  • เจาะเลือดจากแขนของคุณเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
  • อาจจำเป็นต้องงดอาหารก่อนเจาะเลือด ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่ต้องการตรวจ
 3. ผลการตรวจเลือด:
  • แพทย์จะตรวจสอบผลการตรวจเลือดและอธิบายระดับฮอร์โมนของคุณ
  • หากพบความไม่สมดุล แพทย์จะหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา ซึ่งอาจรวมถึง:
   • การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เช่น อาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด
   • ยาธรรมชาติ เช่น สมุนไพรและอาหารเสริม
   • การบำบัดทดแทนฮอร์โมน
 4. การติดตามผล:
  • การติดตามผลกับแพทย์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อติดตามความคืบหน้าและปรับแผนการรักษาตามความจำเป็น

ประโยชน์ของการตรวจเลือดฮอร์โมนเพื่อสุขภาพทางเพศ:

 • ระบุและรักษาความไม่สมดุลของฮอร์โมนได้อย่างทันท่วงที
 • เสริมสร้างการทำงานทางเพศและความต้องการทางเพศ
 • เพิ่มความสมบูรณ์ของร่างกายและสุขภาพของระบบสืบพันธุ์
 • ควบคุมโรคเรื้อรังได้ดียิ่งขึ้น
 • คุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมดีขึ้น

สรุป

การตรวจเลือดฮอร์โมนเพื่อสุขภาพทางเพศเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจสุขภาพทางเพศของคุณและควบคุมความเป็นอยู่ของคุณ ด้วยการทำงานร่วมกับแพทย์ของคุณ คุณสามารถระบุและแก้ไขความไม่สมดุลของฮอร์โมน ส่งผลให้มีชีวิตทางเพศที่น่าพึงพอใจและเติมเต็มมากขึ้น โปรดจำไว้ว่า การให้ความสำคัญกับสุขภาพทางเพศของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม

ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติม:

 • พูดคุยอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์กับแพทย์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศของคุณ
 • เตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ นิสัยทางเพศ และไลฟ์สไตล์ของคุณ
 • อย่าอายที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอาการที่คุณกำลังประสบอยู่
 • เข้าใจว่ามีทางเลือกในการรักษาสำหรับความไม่สมดุลของฮอร์โมนส่วนใหญ่
 • มีบทบาทในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ

ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากการตรวจเลือดฮอร์โมนเพื่อสุขภาพทางเพศ คุณสามารถเปิดโลกแห่งสุขภาพทางเพศที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม

 • Estradiols
 • SHBG
 • DHEAs
 • Cortisol
 • Parathyroid Hormone (PTH)
 • Testosterone (M)
 • Luteinizing hormone (LH)
 • Progesterone (F)
 • Fertility Hormone (FSH)

Micronutrients Check up

สารอาหารขนาดเล็ก (Micronutrients) ซึ่งมักเรียกกันว่าวิตามินและแร่ธาตุ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานแทบทุกอย่างในร่างกายของเรา แม้ว่าจะต้องการในปริมาณที่น้อยกว่าสารอาหารขนาดใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน แต่ผลกระทบต่อสุขภาพของเรานั้นปฏิเสธไม่ได้ การตรวจเช็คมินิสารอาหารเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ให้การประเมินระดับสารอาหารเฉพาะตัวของคุณอย่างครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถปรับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้น

การตรวจ Micronutrients Check Up คืออะไร?

การตรวจเช็คมินิสารอาหาร หรือที่เรียกว่าแผงมินิสารอาหารหรือการประเมินโภชนาการ เป็นการตรวจทางการแพทย์ที่วัดระดับวิตามินและแร่ธาตุสำคัญในร่างกายของคุณ โดยทั่วไปจะทำผ่านการเจาะเลือดอย่างง่าย ซึ่งจะถูกวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อเปิดเผยสถานะปัจจุบันของคุณ

Micronutrients สามารถวัดระดับสารอาหารสำคัญต่างๆ ได้มากมาย เช่น:

 • วิตามิน: A, B-complex (B1, B2, B3, B6, B12), C, D, E, K
 • แร่ธาตุ: แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง ซีลีเนียม แมงกานีส
 • สารต้านอนุมูลอิสระ: เบต้าแคโรทีน ไลโคปีน ลูทีน ซีแซนทีน
 • กรดอะมิโน: กรดอะมิโนจำเป็นและไม่จำเป็น

สารอาหารขนาดเล็กที่เฉพาะเจาะจงในแผงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนตัวและปัญหาสุขภาพของคุณ

มีเหตุผลมากมายที่การตรวจเช็คมินิสารอาหารอาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ:

1. ระบุภาวะขาดสารอาหาร:

การขาดสารอาหารเพียงชนิดเดียวก็สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ การตรวจเช็คมินิสารอาหารสามารถระบุภาวะขาดสารอาหารได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีและป้องกันโรคเรื้อรัง

2. ปรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี:

ระดับสารอาหารที่เพียงพอนั้นมีความสำคัญต่อการผลิตพลังงาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน สุขภาพสมอง สุขภาพกระดูก การทำงานของกล้ามเนื้อ และความเป็นอยู่โดยรวม การตรวจเช็คมินิสารอาหารสามารถเผยให้เห็นส่วนที่อาหารของคุณอาจขาดหายไป ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนอาหารส่วนตัวเพื่อปรับสุขภาพให้ดีขึ้น

3. ป้องกันโรคเรื้อรัง:

การขาดสารอาหารมีความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังต่างๆ รวมถึงโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบางชนิด และโรคกระดูกพรุน โดยการระบุภาวะขาดสารอาหารตั้งแต่เนิ่นๆ คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเหล่านี้ได้

4. ติดตามเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ:

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว เช่น โรคเบาหวานหรือปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ การตรวจเช็คมินิสารอาหารสามารถใช้เพื่อตรวจสอบระดับวิตามินและแร่ธาตุ และเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอผ่านอาหารหรืออาหารเสริม

5. คำแนะนำด้านโภชนาการแบบเฉพาะบุคคล:

ผลการตรวจเช็คมินิสารอาหารสามารถใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อให้คำแนะนำด้านโภชนาการแบบเฉพาะบุคคลที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและภาวะขาดสารอาหารเฉพาะตัวของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาหาร กลยุทธ์การเสริมวิตามิน และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลใดๆ และปรับปรุงการบริโภคสารอาหาร

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬา:

สำหรับนักกีฬาและบุคคลที่มีวิถีชีวิตที่กระตือรือร้น การรับประกันระดับสารอาหารที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญต่อการฝึกซ้อมและการฟื้นฟู การตรวจเช็คมินิสารอาหารสามารถช่วยระบุภาวะขาดสารอาหารใดๆ ที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพของคุณ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีปรับการบริโภคสารอาหารของคุณให้เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยม

นี่คือขั้นตอนทั่วไปสำหรับการตรวจเช็คมินิสารอาหาร:

1. ปรึกษาแพทย์:

พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ อาการ และประวัติทางการแพทย์ของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พวกเขาจะประเมินความต้องการเฉพาะตัวของคุณและแนะนำแผงมินิสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับคุณ

2. เตรียมตัว:

คุณอาจต้องงดอาหารเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนตรวจเลือด ขึ้นอยู่กับการทดสอบที่เฉพาะเจาะจง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวที่จำเป็น

3. เจาะเลือด:

มีการเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดของคุณและส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์

4. ผลการตรวจและการตีความ:

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะตรวจสอบผลการทดสอบและอธิบายระดับสารอาหารแต่ละชนิดของคุณ พวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับภาวะขาดสารอาหารหรือความไม่สมดุลที่พบ และแนะนำแนวทางการแก้ไขแบบเฉพาะบุคคล

5. แผนปฏิบัติการ:

แผนปฏิบัติการอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอาหาร กลยุทธ์การเสริมวิตามิน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หรือการผสมผสานแนวทางเหล่านี้เพื่อแก้ไขความไม่สมดุลและปรับปรุงการบริโภคสารอาหารของคุณ

ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะตัวของคุณ การตรวจติดตามผลเป็นประจำอาจได้รับคำแนะนำเพื่อติดตามความคืบหน้าและปรับแผนของคุณตามความจำเป็น

 • วิตามิน A (Retinol)
 • วิตามิน B12
 • วิตามิน C (Ascorbic acid)
 • วิตามิน D2
 • วิตามิน D3
 • วิตามิน E (Gamma-Tocopherol)
 • วิตามิน E (Alpha-Tocopherol)
 • ลูทีนและซีแซนทีน (Lutein + Zeaxanthin)
 • เบต้า-คริพโตแซนทิน (Beta-Carotene)
 • ไลโคปีน (Lycopene)
 • อัลฟ่า แคโรทีน (Alpha-Carotene)
 • เบต้า แคโรทีน (Beta-Carotene)
 • โคเอนไซม์ คิวเท็น (Coenzyme Q10)
 • โครเมียม (Chromium)
 • ทองแดง (Copper)
 • ซีลีเนียม (Selenium)
 • ธาตุสังกะสี หรือซิงค์ (Zinc)
 • แมกนีเซียม (Magnesium)
 • โฟเลต (Folate)
 • เฟอร์ริติน (Ferritin)

Antioxidant Check up

การตรวจเช็คระดับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) คืออะไร?

การตรวจเช็คระดับสารต้านอนุมูลอิสระเป็นการประเมินทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ซึ่งวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะในร่างกายของคุณ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการตรวจเลือดที่วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารประกอบสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ

สารต้านอนุมูลอิสระที่มักตรวจสอบ ได้แก่:

 • วิตามินเอ ซี และอี: วิตามินเหล่านี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชัน
 • แคโรทีนอยด์: พิกเมนต์เหล่านี้พบในผลไม้และผักหลากสี ทำหน้าที่เป็นตัวกำจัดอนุมูลอิสระ
 • โคเอนไซม์ Q10: เอนไซม์นี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงาน และยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
 • กลูตาไธโอน: โมเลกุลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถือเป็น “สารต้านอนุมูลอิสระหลัก” และมีบทบาทสำคัญในการกำจัดสารพิษและการป้องกันเซลล์

ผลการตรวจเช็คจะถูกเปรียบเทียบกับช่วงอ้างอิงที่กำหนดไว้ เพื่อพิจารณาว่าระดับสารต้านอนุมูลอิสระของคุณอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่

การตรวจเช็คระดับสารต้านอนุมูลอิสระเป็นประจำให้ประโยชน์มากมาย รวมถึง:

 • ตรวจพบภาวะขาดสารอาหารตั้งแต่เนิ่นๆ: การระบุระดับสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่ำ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขภาวะขาดสารอาหารก่อนที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 • คำแนะนำด้านโภชนาการแบบเฉพาะบุคคล: การทราบความต้องการเฉพาะตัวของคุณ สามารถช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนอาหารของคุณให้รวมถึงอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยปรับระดับของคุณให้เหมาะสม
 • ประเมินความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง: ความเครียดออกซิเดชันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโรคเรื้อรังต่างๆ รวมถึงโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคระบบประสาทเสื่อม การตรวจเช็คระดับสารต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำกลยุทธ์การป้องกัน
 • ติดตามผลการใช้ยาเสริม: หากคุณกำลังทานอาหารเสริมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ การตรวจเช็คสามารถช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพและปรับขนาดยาหากจำเป็น
 • สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม: การรักษาระดับสารต้านอนุมูลอิสระให้เหมาะสม ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ลดการอักเสบ และปรับปรุงสุขภาพของเซลล์ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมในที่สุด

การตรวจเช็คระดับสารต้านอนุมูลอิสระโดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปรึกษาแพทย์: คุณจะพูดคุยเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ พฤติกรรมการใช้ชีวิต และปัญหาสุขภาพที่มีอยู่กับแพทย์ ข้อมูลนี้ช่วยปรับการตรวจเช็คตามความต้องการเฉพาะตัวของคุณ
 2. เจาะเลือด: จะมีการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำไปวิเคราะห์ การทดสอบที่เฉพาะเจาะจงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ
 3. การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ: ตัวอย่างเลือดจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์เพื่อวัดระดับของสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ
 4. ผลการตรวจและการตีความ: แพทย์จะตรวจสอบผลการทดสอบและอธิบายให้คุณทราบอย่างละเอียด จะจะพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของระดับสารต้านอนุมูลอิสระของคุณ และแนะนำแนวทางที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

นอกเหนือจากการตรวจเลือดแล้ว บางคลินิกอาจเสนอการประเมินอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น:

 • การวิเคราะห์อาหาร: ช่วยระบุช่องว่างทางโภชนาการที่อาจเกิดขึ้นและให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
 • เครื่องหมายความเครียดออกซิเดชัน: การทดสอบเหล่านี้วัดระดับความเสียหายจากอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยให้เห็นภาพสถานะสารต้านอนุมูลอิสระของคุณได้อย่างครอบคลุม
 • การตรวจทางพันธุกรรม: สามารถระบุความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อความเครียดออกซิเดชัน หรือภาวะขาดสารต้านอนุมูลอิสระ

ค่าใช้จ่ายและความพร้อม

ค่าใช้จ่ายในการตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการทดสอบที่เฉพาะเจาะจงและสถานที่ตั้งของคลินิก อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปถือว่าเป็นการลงทุนในสุขภาพของคุณ ที่คุ้มค่าและราคาไม่แพง

 • Vitamin A (Retinol)
 • Vitamin E (Gamma Tocopherol)
 • Vitamin E (Alpha-Tocopherol)
 • Lycopene
 • Alpha-carotene
 • Beta-carotene
 • Coenzyme Q10
 • Vitamin C (Ascorbic acid)
 • Lutein and Zeaxanthin
 • Beta-Cryptoxanthin

Food Intolerance Test

คุณเบื่อที่จะรู้สึกไม่สบายตัวจากอาการต่างๆ เช่น ท้องอืด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และปัญหาผิวหนังหรือไม่?
หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจกำลังทนทุกข์ทรมานจากอาการแพ้อาหาร ซึ่งแตกต่างจากอาการแพ้อาหาร ซึ่งกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันทันที อาการแพ้อาหารจะทำให้เกิดอาการตอบสนองที่ล่าช้า ซึ่งอาจระบุได้ยาก การทดสอบอาการแพ้อาหารสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความไวของร่างกายของคุณและช่วยคุณระบุอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพของคุณ

Food Intolerance Test คืออะไร?

การทดสอบอาการแพ้อาหาร (Food Intolerance Test) เป็นการประเมินทางการแพทย์ที่วัดปฏิกิริยาของร่างกายคุณต่ออาหารเฉพาะ มันแตกต่างจากการทดสอบภูมิแพ้ที่ระบุแอนติบอดี IgE ที่ผลิตโดยระบบภูมิคุ้มกันเพื่อตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ ในทางกลับกัน การทดสอบอาการแพ้อาหารจะมองหาแอนติบอดี IgG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่กระตุ้นอาการรุนแรงและทันทีของอาการแพ้

มีการทดสอบอาการแพ้อาหารหลายประเภทที่ใช้กันอยู่ แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน วิธีการทั่วไปบางอย่าง ได้แก่:

 • การตรวจเลือด: นี่เป็นการทดสอบอาการแพ้อาหารที่พบบ่อยที่สุด มีการเก็บตัวอย่างเลือดและวิเคราะห์หาแอนติบอดี IgG ต่อกลุ่มแอนติเจนของอาหาร
 • การทดลองตัดอาหารออก: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการกำจัดอาหารที่อาจเป็นตัวกระตุ้นออกจากอาหารของคุณอย่างเป็นระบบเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นค่อยๆ นำกลับมาทีละอย่างเพื่อสังเกตอาการ
 • การทดสอบท้าทายด้วยอาหาร: การทดสอบแบบควบคุมนี้เกี่ยวข้องกับการกินอาหารที่สงสัยว่าเป็นตัวกระตุ้นในปริมาณเล็กน้อยภายใต้การดูแลทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการตอบสนองทันทีหรือล่าช้า

อาการแพ้อาหารสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของเรา โดยก่อให้เกิดอาการทางกายและอารมณ์ที่หลากหลาย แม้ว่าสาเหตุที่แน่ชัดของอาการแพ้อาหารยังไม่ชัดเจน แต่มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ ได้แก่:

 • ความไม่สมดุลของสุขภาพลำไส้: ลำไส้ที่ไม่แข็งแรงอาจส่งผลให้ลำไส้มีความซึมผ่านมากขึ้น ทำให้อนุภาคอาหารที่ไม่ย่อยสลายเข้าสู่กระแสเลือดและกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
 • ความบกพร่องทางพันธุกรรม: บางคนมีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะพัฒนาอาการแพ้อาหาร
 • การขาดเอนไซม์: เอนไซม์บางชนิดจำเป็นต่อการย่อยและสลายส่วนประกอบของอาหาร การขาดเอนไซม์เหล่านี้สามารถนำไปสู่การแพ้อาหาร
 • ความไวต่ออาหาร: บางคนอาจมีความไวต่อสารเติมแต่งหรือสารเคมีในอาหารบางชนิด

การระบุอาการแพ้อาหารสามารถนำเสนอข้อดีหลายประการ ได้แก่:

 • การจัดการอาการที่ดีขึ้น: ด้วยการกำจัดอาหารที่เป็นตัวกระตุ้น บุคคลสามารถบรรเทาอาการต่างๆ ได้อย่างมาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น
 • เสริมสร้างสุขภาพลำไส้: การกำจัดอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบสามารถช่วยให้ลำไส้หายและส่งเสริมจุลินทรีย์ที่แข็งแรงขึ้น นำไปสู่การย่อยและการดูดซึมสารอาหารที่ดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง: มีการศึกษาบางชิ้นที่แนะนำว่าการอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากอาการแพ้อาหารอาจส่งผลต่อการพัฒนาโรคเรื้อรัง เช่น โรคภูมิตัวเองและโรคหัวใจ การระบุและจัดการอาการแพ้อาหารตั้งแต่เนิ่นๆ อาจช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้
 • แผนโภชนาการส่วนบุคคล: การทราบความไวต่ออาหารเฉพาะตัวของคุณ ช่วยให้คุณปรับอาหารของคุณให้รวมอาหารที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของคุณและหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการไม่พึงประสงค์

ขั้นตอนเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการทดสอบอาการแพ้อาหารจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือก อย่างไรก็ตาม นี่คือภาพรวมทั่วไปของกระบวนการ:

 • ปรึกษาแพทย์: คุณจะพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ อาการ และนิสัยการกินของคุณ ข้อมูลนี้จะช่วยให้พวกเขาเลือกวิธีทดสอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
 • การทดสอบ: ขึ้นอยู่กับการเลือกทดสอบ คุณอาจให้ตัวอย่างเลือด ปฏิบัติตามอาหารกำจัดเฉพาะ หรือเข้าร่วมการทดสอบท้าทายด้วยอาหาร
 • การวิเคราะห์ผลการทดสอบ: ผลการทดสอบจะถูกวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบการปรากฏตัวของแอนติบอดี IgG ต่อแอนติเจนอาหารต่างๆ
 • การตีความและคำแนะนำ: ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะตรวจสอบผลลัพธ์กับคุณ อธิบายความหมาย และแนะนำกลยุทธ์ส่วนบุคคลสำหรับการจัดการอาการแพ้อาหารของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนอาหาร การเสริมสารอาหาร และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอื่นๆ

สรุป:

การทดสอบอาการแพ้อาหารสามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการค้นหาความไวต่ออาหารที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ โดยการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและเลือกการทดสอบที่เหมาะสม คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับปฏิกิริยาของร่างกายและควบคุมสุขภาพของคุณได้ด้วยการปรับเปลี่ยนอาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับคุณ โปรดจำไว้ว่า การระบุและจัดการอาการแพ้อาหารสามารถปูทางไปสู่สุขภาพลำไส้ที่แข็งแรง อาการลดลง และชีวิตที่สดใสยิ่งขึ้น

 • Food Intoletance IgG 222 ชนิด

Weight Loss Check up

การตรวจสุขภาพเพื่อลดน้ำหนัก: เส้นทางสู่น้ำหนักที่มั่นคง

การบรรลุเป้าหมายการลดน้ำหนักและรักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ต้องการอาจเป็นงานที่น่ากลัว อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนสำคัญในเส้นทางนี้คือการตรวจสุขภาพเพื่อลดน้ำหนัก การประเมินที่ครอบคลุมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับสุขภาพ การเผาผลาญ และอุปสรรคที่อาจขัดขวางความพยายามลดน้ำหนักของคุณ

การตรวจสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักคืออะไร?

การตรวจสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักนั้นเกินกว่าการวัดน้ำหนักแบบง่ายๆ เป็นการประเมินทางการแพทย์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ ซึ่งเจาะลึกเข้าไปในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อน้ำหนักและสุขภาพโดยรวมของคุณ โดยทั่วไปจะรวมถึง:

 1. ประวัติทางการแพทย์: การตรวจสอบประวัติทางการแพทย์อย่างละเอียดช่วยระบุภาวะสุขภาพพื้นฐานใดๆที่อาจส่งผลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือส่งผลต่อความสามารถในการลดน้ำหนักของคุณ
 2. การตรวจร่างกาย: ประกอบด้วยการวัดส่วนสูง น้ำหนัก และดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินองค์ประกอบร่างกายของคุณในปัจจุบัน การวัดเพิ่มเติมเช่นรอบเอวอาจดำเนินการด้วย
 3. การตรวจเลือด: การตรวจเลือดสามารถใช้เพื่อประเมินการทำงานของระบบเผาผลาญ ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ และระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
 4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับประทานอาหาร: การประเมินโดยละเอียดเกี่ยวกับนิสัยการกินและรูปแบบการรับประทานอาหารของคุณพร้อมช่วยระบุสำหรับการปรับปรุงและปรับแต่งแผนการลดน้ำหนักของคุณให้เป็นส่วนตัว
 5. การประเมินกิจกรรมทางกาย: ประเมินระดับกิจกรรมของคุณในปัจจุบันและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มการเคลื่อนไหวเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณ

มีหลายเหตุผลที่ทำให้การตรวจสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์:

 1. ระบุสาเหตุเบื้องต้น: การตรวจสุขภาพสามารถช่วยค้นพบภาวะทางการแพทย์หรือความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่อาจขัดขวางความคืบหน้าในการลดน้ำหนักของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการแทรกแซงได้อย่างตรงจุดและจัดการได้ดีขึ้น
 2. แผนเฉพาะบุคคล: แผนการลดน้ำหนักที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและโปรไฟล์สุขภาพของคุณสามารถพัฒนาขึ้นได้จากการตรวจสุขภาพ แผนนี้จะพิจารณาประวัติทางการแพทย์ นิสัยการกิน และระดับกิจกรรมของคุณ ทำให้แผนมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. กำหนดเป้าหมายที่สมจริง: การตรวจสุขภาพช่วยให้เข้าใจจุดเริ่มต้นของคุณอย่างชัดเจนและช่วยกำหนดเป้าหมายการลดน้ำหนักที่สมจริงและบรรลุได้ สิ่งนี้ทำให้คุณมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นตลอดเส้นทางของคุณ
 4. ติดตามความคืบหน้า: การตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณ ระบุสิ่งที่ได้ผล และปรับแผนของคุณหากจำเป็น ซึ่งช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
 5. ป้องกันปัญหาสุขภาพในอนาคต: การจัดการน้ำหนักและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่อยู่เบื้องหลัง คุณสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็งบางชนิดได้อย่างมาก

ขั้นตอนเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องในการตรวจสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและวิธีการของพวกเขา อย่างไรก็ตาม นี่คือภาพรวมทั่วไป:

 1. การปรึกษาเบื้องต้น: คุณจะพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในการลดน้ำหนัก ความท้าทาย และประวัติทางการแพทย์ของคุณกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนัก การปรึกษาเบื้องต้นนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์เฉพาะของคุณและปรับการตรวจสุขภาพให้เหมาะสม
 2. การตรวจร่างกายและการตรวจทางการแพทย์: การตรวจเหล่านี้ประเมินสถานะสุขภาพโดยรวมของคุณ ระบุข้อจำกัดทางกายภาพใดๆ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
 3. การตรวจเลือด: อาจมีการสั่งตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของต่อมไทรอยด์ และตัวบ่งชี้ทางระบบเผาผลาญอื่นๆ
 4. การประเมินอาหารและกิจกรรมทางกายภาพ: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นิสัยการกินในปัจจุบัน ระดับกิจกรรม และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
 5. การพัฒนาแผนการลดน้ำหนักที่เหมาะสม: จากข้อมูลที่รวบรวมได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะร่วมมือกับคุณเพื่อสร้างแผนส่วนตัวที่รวมถึงคำแนะนำด้านอาหาร เป้าหมายกิจกรรมทางกาย และการแทรกแซงทางการแพทย์ที่จำเป็น
 6. การนัดติดตามผล: การนัดติดตามผลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตามความคืบหน้าของคุณ แก้ไขปัญหาใดๆ และปรับแผนของคุณตามความจำเป็น

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม:

ในขณะที่การตรวจสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักมักมุ่งเน้นไปที่สุขภาพร่างกาย ผู้ให้บริการบางรายอาจรวมถึงด้านจิตใจและอารมณ์ด้วย การแก้ไขปัจจัยทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกินและน้ำหนักสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการลดน้ำหนักของคุณได้อย่างมาก

ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความพยายามในการลดน้ำหนักของคุณ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจำนวนมากใช้เครื่องมือดิจิทัล แอพมือถือ และแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นส่วนตัว และนำเสนอทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

 • Complete Metabolic Panel with Lipids.
 • Complete Blood Count (CBC)
 • DHEA-S.
 • Free and Total Testosterone.
 • Estradiol (E2)
 • Progesterone.
 • Cortisol.
 • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Free T3
 • Insulin
 • Hemoglobin A1C (HbA1C)

Heavy metal Check up

การตรวจสารพิษโลหะหนักที่อยู่ในร่างกาย : เปิดเผยภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ภายใน

ร่างกายของเราสัมผัสกับสารต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นอันตราย ในขณะที่โลหะบางชนิด เช่น เหล็กและทองแดง มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเรา โลหะอื่นๆ ที่เรียกว่า โลหะหนัก สามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากเมื่อสะสมอยู่ในร่างกาย การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโลหะหนักเสนอวิธีที่สำคัญในการประเมินระดับการสัมผัสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณ

การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโลหะหนักคืออะไร?

การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโลหะหนักเป็นการประเมินทางการแพทย์ที่ครอบคลุมซึ่งวิเคราะห์ระดับโลหะหนักเฉพาะในร่างกายของคุณ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการรวมกันของ:

 • การตรวจเลือด: เป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุดและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดเพื่อหาโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และอาร์เซนิก
 • การตรวจปัสสาวะ: สามารถใช้ตรวจหาโลหะหนักบางชนิด โดยเฉพาะโลหะหนักที่ขับออกทางปัสสาวะ เช่น อาร์เซนิกและปรอท
 • การทดสอบเส้นผม: วิธีนี้สามารถตรวจจับการสัมผัสกับโลหะหนักในระยะยาวได้ เนื่องจากโลหะหนักสะสมอยู่ในเส้นผมตามกาลเวลา

การทดสอบเฉพาะที่รวมอยู่ในแผนการตรวจสุขภาพของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงส่วนตัว อาการ และคำแนะนำของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

แม้ว่าโลหะหนักจะพบได้ตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม แต่การสัมผัสของเรามักจะเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่างๆ อากาศและน้ำที่ปนเปื้อน และแม้แต่แหล่งอาหารบางชนิด การสัมผัสที่เพิ่มขึ้นนี้อาจนำไปสู่การสะสมของโลหะหนักในร่างกายของเรา ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

นี่คือเหตุผลบางประการที่การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโลหะหนักมีความสำคัญ:

 1. ตรวจจับการสัมผัสได้ตั้งแต่เนิ่นๆ: แม้แต่โลหะหนักในระดับต่ำก็อาจเป็นอันตรายและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ในระยะยาว การตรวจจับได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้สามารถดำเนินการแทรกแซงได้ทันทีและป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
 2. ระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น: ปริมาณโลหะหนักบางชนิดที่สูงอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงโรคทางระบบประสาท ไตวาย มะเร็ง และปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ การทราบระดับการสัมผัสของคุณช่วยให้คุณเข้าใจระดับความเสี่ยงและใช้มาตรการป้องกัน
 3. ประเมินประสิทธิผลของการรักษา: หากคุณสงสัยว่าสัมผัสโลหะหนักหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นพิษจากโลหะหนัก การตรวจสุขภาพสามารถติดตามประสิทธิภาพของการรักษาและแนะนำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
 4. ความสบายใจ: การทราบระดับโลหะหนักในร่างกายของคุณ ช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง

ขั้นตอนที่แน่นอนที่เกี่ยวข้องในการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโลหะหนักอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เลือกและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ อย่างไรก็ตาม นี่คือภาพรวมทั่วไป:

 1. การปรึกษา: คุณจะพูดคุยเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการสัมผัสกับโลหะหนัก และอาการใดๆ ที่คุณอาจกำลังประสบอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยปรับการตรวจสุขภาพให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวของคุณ
 2. การเก็บตัวอย่าง: ขึ้นอยู่กับการทดสอบที่เลือก อาจเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือเส้นผม
 3. การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ: ตัวอย่างจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบระดับของโลหะหนักเฉพาะที่พบ
 4. ผลลัพธ์และการตีความ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะตรวจสอบผลลัพธ์ อธิบายความหมาย และหารือเกี่ยวกับผลกระทบของระดับโลหะหนักของคุณ
 5. คำแนะนำ: จากผลลัพธ์ของคุณ คุณจะได้รับคำแนะนำเฉพาะทางสำหรับการจัดการการสัมผัสของคุณ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงสุขภาพของคุณให้เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนอาหาร การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และในบางกรณี การแทรกแซงทางการแพทย์ เช่น การบำบัดด้วยคีเลชัน

การตีความผลลัพธ์: การทำความเข้าใจผลลัพธ์ของการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโลหะหนักจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงช่วงอ้างอิงที่ใช้ สถานะสุขภาพของแต่ละบุคคล และวิธีการทดสอบที่ใช้ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อขอคำอธิบายโดยละเอียดและคำแนะนำเฉพาะบุคคล

การทดสอบเพิ่มเติม: อาจมีการแนะนำการทดสอบอื่นๆ ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโลหะหนัก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อประเมินความไวต่อพิษจากโลหะหนักหรือการทดสอบทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสียหายของอวัยวะที่อาจเกิดขึ้น

การบำบัดด้วยคีเลชัน: ในกรณีที่มีระดับโลหะหนักสูงหรือผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง อาจพิจารณาการบำบัดด้วยคีเลชัน วิธีการทางการแพทย์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดโลหะหนักออกจากร่างกายโดยใช้ยาเฉพาะทาง

การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโลหะหนักเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ โดยการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับการสัมผัสของคุณและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดการสัมผัส บรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของคุณ จำไว้ว่าการตรวจจับแต่เนิ่นๆ และการดำเนินการอย่างชาญฉลาดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพระยะยาวของคุณ

 • Heaby Metal in Blood (Pb, Mn, Cr, Co, Cd, Hg, As, Ni)

NK Cell Check up

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ NK Cell ในกระแสเลือด

เซลล์ NK (Natural Killer) เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของเรา ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการป้องกันภัยคุกคาม เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และแม้แต่เซลล์มะเร็งบางชนิด นักรบผู้ทรงพลังเหล่านี้ทำหน้าที่อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด กำจัดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายโดยไม่ต้องสัมผัสมาก่อนหรือแอนติบอดีเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับอาวุธใดๆ เซลล์ NK อาจหมดลงหรือทำงานผิดปกติ ส่งผลต่อความสามารถในการปกป้องเราจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น นั่นคือจุดที่การตรวจสุขภาพเซลล์ NK เข้ามา มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพและการทำงานของผู้เล่นสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้

การตรวจสุขภาพเซลล์ NK คืออะไร?

การตรวจสุขภาพเซลล์ NK เป็นการประเมินทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ซึ่งประเมินปริมาณและการทำงานของเซลล์ NK ของคุณ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการตรวจเลือดที่วิเคราะห์หลายพารามิเตอร์ รวมถึง:

 • จำนวนเซลล์ NK: การวัดจำนวนเซลล์ NK ทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดของคุณ
 • กิจกรรมของเซลล์ NK: การประเมินความสามารถของเซลล์ NK ของคุณในการจดจำและทำลายเซลล์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เซลล์ NK subsets: การวิเคราะห์ชนิดต่างๆ ของเซลล์ NK ที่มีอยู่ โดยแต่ละชนิดมีหน้าที่และบทบาทเฉพาะในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

ผลลัพธ์ของการตรวจสุขภาพจะถูกเปรียบเทียบกับช่วงอ้างอิงที่กำหนดไว้ เพื่อพิจารณาว่าระดับเซลล์ NK และกิจกรรมของคุณอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่ ข้อมูลนี้สามารถให้เบาะแสอันมีค่าเกี่ยวกับสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกันของคุณ และระบุจุดบกพร่องหรือความไม่สมดุลที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจสุขภาพเซลล์ NK เป็นประจำมีประโยชน์มากมาย รวมถึง:

 1. การตรวจจับภาวะขาดแคลนในระยะเริ่มต้น: การระบุจำนวนเซลล์ NK ต่ำหรือกิจกรรมที่ลดลง ช่วยให้สามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรง
 2. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน: การทราบสถานะเซลล์ NK ของคุณสามารถช่วยปรับแต่งแนวทางในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และส่งเสริมสุขภาพโดยทั่วไป
 3. กลยุทธ์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล: สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่าง การติดตามการทำงานของเซลล์ NK สามารถช่วยกำหนดแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล และประเมินประสิทธิภาพของการรักษาเฉพาะ
 4. ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง: มีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า การทำงานของเซลล์ NK ที่ลดลงอาจส่งผลต่อการพัฒนาโรคเรื้อรังต่างๆ รวมถึงมะเร็ง โรคภูมิแพ้ตัวเอง และโรคหัวใจและหลอดเลือด การตรวจสุขภาพเป็นประจำสามารถช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกัน
 5. เสริมสร้างระบบป้องกันตามธรรมชาติ: ด้วยการเข้าใจสถานะของเซลล์ NK ของคุณ คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อสนับสนุนการทำงานที่เหมาะสมของเซลล์ NK และเสริมสร้างระบบป้องกันตามธรรมชาติของคุณ

การตรวจสุขภาพเซลล์ NK โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. การปรึกษา: คุณจะพูดคุยเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ อาการ และสภาพสุขภาพที่มีอยู่กับแพทย์ของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยปรับการตรวจสุขภาพให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวของคุณ
 2. การเจาะเลือด: จะมีการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวิเคราะห์ อาจมีการเลือกการทดสอบเฉพาะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนตัวของคุณ
 3. การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ: ตัวอย่างเลือดจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อวิเคราะห์จำนวนเซลล์ NK กิจกรรม และ subsets
 4. ผลลัพธ์และการตีความ: แพทย์ของคุณจะตรวจสอบผลการทดสอบและอธิบายให้คุณทราบโดยละเอียด พวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของสถานะเซลล์ NK ของคุณและแนะนำคำแนะนำเฉพาะบุคคล

อาจมีการประเมินเพิ่มเติมในบางคลินิกเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพเซลล์ NK เช่น:

  • การไหลเวียน cytometry: เทคนิคขั้นสูงนี้ให้การวิเคราะห์โดยละเอียดของเซลล์ NK subsets และเครื่องหมายการกระตุ้นของพวกเขา
  • การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน: สิ่งนี้สามารถระบุการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่อาจส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ NK
  • การประเมินโภชนาการ: สิ่งนี้ช่วยระบุภาวะขาดสารอาหารที่อาจส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ NK ที่บกพร่อง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเซลล์ NK อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการทดสอบเฉพาะที่รวมอยู่และสถานที่ตั้งของคลินิก อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ คลินิกและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหลายแห่งปัจจุบันเสนอการตรวจสุขภาพเซลล์ NK และคุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายในพื้นที่ของคุณด้วยการค้นหาทางออนไลน์อย่างรวดเร็ว

การตรวจสุขภาพเซลล์ NK ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันภายในของคุณ ข้อมูลนี้อาจช่วยให้คุณสามารถควบคุมสุขภาพของคุณและวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบป้องกันตามธรรมชาติของคุณ ด้วยการสนับสนุนที่เหมาะสมและแนวทางเฉพาะบุคคล คุณสามารถปลดล็อคศักยภาพเต็มรูปแบบของเซลล์ NK และปูทางไปสู่ตัวตนที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้น

 • NK Cell Activity
 • NK Cell Count (CD16/CD56) graphic
 • NK Cell Count (CD16/CD56) no graphic