Promotion HIFU เหมาจุด แบบไม่จำกัด Shot

Promotion HIFU เหมาจุด แบบไม่จำกัด Shot

โปรโมชั่น HIFU เหมาจุด แบบไม่จำกัด Shot

ที่ลินนา คลินิก มีให้เลือกใช้บริการได้ทั่วใบหน้า นวัตกรรมการยกกระชับใบหน้าและร่างกาย ที่ LINNA Clinic จะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อวว่า TDT Technology เพื่อลดความเจ็บลงเพราะ HIFU ทั่วไปในท้องตลาดเจ็บมากจนทนไม่ไหว สามารถเลือกใช้บริการได้เฉพาะจุดที่ต้องการ

  ราคา
หน้าผาก 3,999 บาท
ใต้ตา 3,999 บาท
แก้ม + ร่องแก้ม 9,999 บาท
กรอบหน้า + เหนียง 9,999 บาท
คอ 9,999 บาท
หน้าใสกระตุ้นคอลลาเจน 9,999 บาท
ยกหนังตา 12,999 บาท

Scroll to Top