รวม 100 ไอเดียตั้งชื่อลูกชาย ความหมายดี ฉบับปี 2022

ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด เป็นการนำเอาหลักโหราศาสตร์ไทยมาปรับเข้ากับการตั้งชื่อให้ลูก โดยเฉพาะลูกชายที่คุณแม่และคุณพ่ออยากเสริมสิริมงคลให้ลูก ด้วยชื่อที่มีความหมายสื่อถึงความเข้มแข็ง แข็งแรง เติบใหญ่ขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง โดยการตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์คือ การเลือกใช้ตัวอักษรที่ส่งเสริมชีวิตในด้านต่างๆ เช่น บริวาร ชื่อเสียง เกียรติยศ สิริมงคล ทรัพย์สินเงินทอง และละเว้นตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อของเด็ก Linna Clinic รวม 100 ชื่อ สำหรับลูกผู้ชาย ที่ความหมายดี เสริมสิริมงคล ประจำปี 2022 มาให้คุณแม่และคุณพ่อได้เลือกตามวันเกิดของลูกกัน

ตัวอักษรกาลกิณี ที่ห้ามอยู่ในชื่อของลูกชาย ตามหลักโหราศาสตร์ไทย

 • ลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเช้าวันจันทร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ศ ส ษ ห ฬ อ ฮ
 • ลูกชาย เกิดวันจันทร์ (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเช้าวันอังคาร เวลา 05.59 น.) ห้ามมีสระทั้งหมด
 • ลูกชาย เกิดวันอังคาร (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเช้าวันพุธ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • ลูกชาย เกิดพุธกลางวัน (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเย็นวันพุธ เวลา 17.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ลูกชาย เกิดพุธกลางคืน (ตั้งแต่ 18.00 น. ถึงเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ลูกชาย เกิดพฤหัสบดี (ตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเช้าวันศุกร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • ลูกชาย เกิดวันศุกร์ (ตั้งแต่ 6.00 น. ถึงเช้าวันเสาร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • ลูกชาย เกิดวันเสาร์ (ตั้งแต่ 6.00 น. ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา 05.59 น.) ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ (ห้ามมีตัวอักษร ศ ส ษ ห ฬ อ ฮ)

 • กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
 • เกริกวิทย์ อ่านว่า เกริก-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้ยิ่ง
 • ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิก แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 • คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า
 • จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
 • จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
 • จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชัชรินทร์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
 • ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
 • ภาณุภัทร อ่านว่า พา-นุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
 • รณพีร์ อ่านว่า รน-นะ-พี แปลว่า วีรบุรุษในสนามรบ
 • อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์ (ห้ามมีสระทั้งหมด)

 • กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • ชยธน อ่านว่า ชะ-ยะ-ทน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ
 • ณพล อ่านว่า นะ-พน แปลว่า มีพละกำลังดี
 • ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ทะ-รัด แปลว่า มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
 • ชัยภัทร อ่านว่า ไช-ยะ-พัด แปลว่า สิริมงคลและชัยชนะ
 • ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน แปลว่า สร้างทรัพย์สิน
 • ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด แปลว่า มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันด้วยความสุข
 • พชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า แข็งแกร่งดุจเพชร
 • สหัสวัต อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด แปลว่า ผู้เรืองอำนาจ
 • สรรพวัต อ่านว่า สับ-วัด แปลว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร (ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง)

 • จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ
 • ฉันทวัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-วัด แปลว่า มีความอิ่มเอิบทางใจ
 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์
 • ณัฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์
 • นันท์ทรินทร์ อ่านว่า นัน-นะ-ริน แปลว่า ผู้ที่มีความสุขและเป็นใหญ่
 • นพัตธร อ่านว่า นะ-พัด-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไวซึ่งความคิดสร้างสรรค์
 • บุรเศรษฐ์ อ่านว่า บุ-ระ-เสด แปลว่า เป็นคนดีคู่บ้านเมือง
 • พันธ์วิรา อ่านว่า พัน-วิ-รา แปลว่า ผู้ผูกพันกับความกล้าหาญ
 • อชิรสิทธิ์ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-สิด แปลว่า มีความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
 • อดิษฐ อ่านว่า อะ-ดิด แปลว่า ผู้อยู่เหนือคนทั้งปวง

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ กลางวัน (ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ)

 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด แปลว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัด แปลว่า กวี ผู้เจริญ
 • กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ
 • ฐิติสุทธิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สุด แปลว่า ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์
 • ฐากร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ผู้ที่น่าเคารพ น่าเลื่อมใส
 • ฆนากร อ่านว่า คะ-นา-กอน แปลว่า ศูนย์รวมแห่งความสูงส่ง
 • ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน ผู้มั่งมี
 • เด่นภูมิ อ่านว่า เด่น-พูม แปลว่า ผู้ทรงภูมิ มีภูมิเด่นชัด
 • เอกอัคร อ่านว่า เอก-อัก แปลว่า มีชื่อเสียง
 • โอภาส อ่านว่า โอ-พาด แปลว่า ความสุกใส

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ กลางคืน (ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม)

 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน แปลว่า ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที แปลว่า นักปราชญ์
 • กรทักษ์ อ่านว่า กอ-ระ-ทัก แปลว่า ผู้ทำการคล่องแคล่ว
 • ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะด้วยคุณความดี
 • โรจกร อ่านว่า โรด-จะ-กอน แปลว่า ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
 • เรวัต อ่านว่า เร-วิด แปลว่า ผู้มีทรัพย์มากมาย
 • ราเชน อ่านว่า รา-เชน แปลว่า ผู้มีความสุขเจริญยิ่ง
 • คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ธิติวุฒิ อ่านว่า ทิ-ติ-วุด แปลว่า เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
 • รุจิกร อ่านว่า รุ-จิ-กอน แปลว่า ผู้นำความเจริญรุ่งโรจน์
 • สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี (ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น)

 • ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 • กุลพิเชษฐ์ อ่านว่า กุน-พิ-เชด แปลว่า ผู้สร้างตระกูลให้ดีงาม
 • กรพัศ อ่านว่า กอ-ระ-พัด แปลว่า มือของผู้มีอำนาจ
 • คุณวีร์ อ่านว่า คุ-นะ-วี แปลว่า ผู้กล้า ผู้มีคุณธรรม
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • เจษฎากร อ่านว่า เจด-สะ-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีความตั้งใจที่ดี
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด แปลว่า มั่นคง ดำรงอยู่ยั่งยืน
 • บุณยชา อ่านว่า บุน-ยะ-ชา แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยบุญกุศล
 • ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี แปลว่า ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
 • ชวาลณัฎฐ์ อ่านว่า ชะ-วาน-นัด แปลว่า ปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ศุภกิจ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า การงานดีเป็นมงคล

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันศุกร์ (ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว)

 • กฤติมา อ่านว่า กริด-ติ-มา แปลว่า นักปราชญ์
 • กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ แปลว่า ความมีเกียรติ
 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด แปลว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คมชาญ อ่านว่า คม-ชาน แปลว่า ฉลาดเฉียบแหลม
 • ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ฐิติสุทธิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สุด แปลว่า ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์
 • ณศักต์ อ่านว่า นะ-สัก แปลว่า สามารถทางความรู้
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า ฉลาดเฉียบแหลม
 • อภิทัต อ่านว่า อะ-พิ-ทัด แปลว่า ให้ความยิ่งใหญ่
 • โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ แปลว่า ขุมทรัพย์ ร่ำรวย

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันเสาร์ (ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ)

 • กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
 • กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์
 • ขจรฤทธิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-ริด แปลว่า มีอำนาจแผ่ไปทั่ว
 • เขมวันต์ อ่านว่า เขม-มะ-วัน แปลว่า ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
 • เจริญโรจน์ อ่านว่า จะ-เริน-โรด แปลว่า เจริญรุ่งเรือง
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด แปลว่า ความชนะ
 • ชวิน อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด แปลว่า ความมั่นคงอันยาวนาน
 • ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน
 • นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์
 • อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
 • อิทธิกร อ่านว่า อิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความสำเร็จ

ได้ไอเดียชื่อเสริมสิริมงคล ความหมายดีๆ ให้กับลูกชายแล้ว เพื่อความแม่นยำถูกหลักโหราศาสตร์มากที่สุดสามารถลิสต์รายชื่อและความหมายที่สนใจ เพื่อปรึกษานักโหราศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตั้งชื่อมงคลอีกครั้ง

Related Articles

Sculptra vs Juvelook ต่างกันอย่างไร อย่างไหนดีกว่ากัน

Sculptra และ Juvelook เป็นคอลลาเจน ไบโอสติมูเลเตอร์ (Collagen Biostimulator) ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ทั้ง 2 ตัว ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าสองตัวนี้ต่างกันอย่างไร ตัวไหนช่วยเรื่องอะไรบ้าง มีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร ในการช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิว และใครเหมาะกับ คอลลาเจน ไบโอสติมูเลเตอร์ (Collagen Biostimulator) ตัวไหนมาลองดูกันเลยค่ะ Table of Contents Sculptra คือ อะไร Sculptra เป็นสารเติมเต็มผิวหนังชนิดหนึ่ง (Dermal Filler) ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิว โดยใช้ Poly-L-lactic acid (PLLA) ผสมผสานระหว่าง Carboxymethylcellulose (CMC) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ปลอดภัย และเข้ากันได้ดีกับร่างกายซึ่งถือเป็นสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติตัวแรกของโลก (The First & Original Collagen Biostimulator) มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิว ทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปเมื่ออายุมากขึ้น ช่วยให้ผิวกระชับ อิ่มฟู ยืดหยุ่น  ฟื้นฟูผิวจากโครงสร้างผิวชั้นลึก ทำให้ผิวแข็งแรงจากภายใน

ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ ปี 2024

โรงเรียนนานาชาติ 2024 นับเป็นทางเลือกเพื่อการศึกษาที่เหล่าผู้ปกครองต่างให้ความสนใจและต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนกันมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะคุณภาพ มาตรฐานความเป็นสากลของการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ตลอดไปจนถึงความเพียบพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานอนาคตที่มั่นคงให้กับบุตรหลาน  Harrow International School ค่า เทอม? โรงเรียน นานาชาติ สาธิต คริสเตียน นนทบุรี ค่า เทอม เท่าไหร่ ? Linna Clinic รวมรายการค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ ปี 2024 มาเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันค่ะ รวมค่าเทอมโรงเรียน นานาชาติ ปี 2024 โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน์ (KPIS International School) – ค่าเทอม 331,000 บาท/ปี (Grade 1-Grade 5) โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ฯ (International School Bangkok: ISB) – ค่าเทอม 933,000 บาท/ปี (Grade 1)

10 มอยส์เจอร์ไรเซอร์ เพิ่มความชุ่มชื้น ผิวอิ่มน้ำ คนผิวมันเป็นสิว ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้

มอยเจอร์ไรเซอร์ (Moisturizer) หนึ่งในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ต้องเพิ่มลงใน Skincare routine ของทุกคนเพราะไม่ว่าคุณจะมีสภาพผิวเป็นแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นคนผิวธรรมดา ผิวแห้งเสีย ผิวผสมหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีผิวมันและมีแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายก็ยิ่งต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างเร่งด่วนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวของเราเสียสมดุลความชุ่มชื้น Skin Barrier ที่ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันผิวจะเริ่มอ่อนแอลง ส่งผลให้สิ่งแปลกปลอม เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลชีพต่างๆ สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายทำให้เกิดปัญหาผิวแห้งกร้าน ขาดน้ำ ผิวแพ้ง่ายมีผื่นคัน และอาจกระตุ้นให้ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง (Sebaceous gland) ทำงานมากผิดปกติ มีการผลิตไขมันออกมาเคลือบผิวมากเกินความจำเป็นส่งผลให้ใบหน้าของเรามันเยิ้มและเกิดสิวได้ง่ายยิ่งกว่าเก่า ดังนั้นแล้วการเสริมความแข็งแรงให้กับ Skin Barrier ด้วยการใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์เพื่อช่วยเติมความชุ่มชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ แล้วแบบนี้ควรเลือก มอยเจอร์ไรเซอร์ ผิวมัน สิว ตัวไหนดี? มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ยี่ห้อไหนดี? บทความนี้จาก Linna Clinic มีคำตอบ Table of Contents Curel INTENSIVE MOISTURE Care หากพูดถึงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิว ทั้งผู้ที่มีผิวมัน เป็นสิว ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ต้องไม่พลาด Curel INTENSIVE MOISTURE Care กระปุกนี้อย่างแน่นอน สำหรับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวนี้เป็นเนื้อครีมเข้มข้นแต่ซึมลงผิวไว ไม่เหนอะหนะพร้อมบำรุงผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกด้วยส่วนผสมจาก

Scroll to Top